Ruská škola boje, někdy označována jako rukapašnyj boj nebo také jako systema.

Přistup k výuce, práce s principy pohybu, dechu, biomechaniky a rovněž zdravotní aspekt je to, co dělá ruskou školu jedinečnou, tradiční a současně moderní. Není to uzavřený systém technik. Je to soubor principů práce s tělem a myslí, který se nevztahuje pouze k sebeobraně či bojovému výcviku, nýbrž je přenositelný i do každodenního života.

Systema zahrnuje nejen bojové aspekty, ale rovněž rozvíjí zdravotní a filozofické aspekty života. Je to komplexní sada cvičení a principů, které rozšiřují poznání života v rovině fyzické i duchovní.

Základním principem je neprotivení se síle, což lze najít v mnoha bojových uměních. Velký důraz je kladen na správný pohyb, práci s dechem, těžištěm, prostorem a celkovou plastičnost (tvarovatelnost) těla.

Ruská škola stanoví principiální a filozofický rámec naší práce. Náš systém sebeobrany je založen na metodice výuky a principech předávaných našim hlavním učitelem Sergejem Borščevem, jehož žákem a pokračovatelem v ČR je Andrej Karafa.