International Association of Martial Arts Intructors

Jsme členy Mezinárodní asociace instruktorů bojových umění (IAMAI). Vznikla na základě dlouholeté spolupráce komunity instruktorů zabývající se rozvojem bojových umění a sportu. Základním cílem a motivací je neustálý rozvoj dovedností na cestě bojovníka a snaha předávat zkušenosti všem milovníkům bojových umění.