Bojové umění je v našem pojetí evolucí sebeobrany. Pokud jsme do určité míry zvládli technickou, psychologickou a právní rovinu sebeobrany, můžeme se začít věnovat bojovému uměni. Jinými slovy jestliže se neumíš ubránit ani před obyčejnou fackou, proč se zabývat hlubším studiem boje?

Bojové umění chápeme jako způsob rozvoje celého člověka. Pracujeme na zlepšování svých schopností nejen bojových, ale i lidských. V průběhu cvičení se automaticky rozvíjí i pochopení filozofické stránky

Po mnoha letech studia různých systémů východních škol, především čínských a japonských, jsme svůj „domov“ nalezli v široké náruči ruského bojového umění. Způsobem přemýšlení i přístupem k předávání vědomostí je nám nejblíže.

Během tréninku se soustředíme na práci s těžištěm a dechem, rozvíjíme citlivost a vnímání pohybu a v neposlední řadě máme na zřeteli i zdravotní aspekty cvičení. Zároveň dbáme na to, aby se z naší pozornosti nevytratil bojový duch a původní účel, čili bojová účelnost a efektivita.